Phòng khám chẩn trị Y học dân tộc Phú Xuân Đường - LY. Lâm Sanh

Y học cổ truyền

198 Tùng Thiện Vương, Phường 11, Quận 8, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 14:00 - 18:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08.3855.9746

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám chẩn trị Y học dân tộc Phú Xuân Đường - LY. Lâm Sanh-0
Phòng khám chẩn trị Y học dân tộc Phú Xuân Đường - LY. Lâm Sanh-1
Phòng khám chẩn trị Y học dân tộc Phú Xuân Đường - LY. Lâm Sanh-2
Phòng khám chẩn trị Y học dân tộc Phú Xuân Đường - LY. Lâm Sanh-3
Phòng khám chẩn trị Y học dân tộc Phú Xuân Đường - LY. Lâm Sanh-4
Phòng khám chẩn trị Y học dân tộc Phú Xuân Đường - LY. Lâm Sanh-5

CƠ SỞ Y HỌC CỔ TRUYỀN UY TÍN