Phòng Khám Nội tổng hợp - BS. Lê Mai Anh & BS.CKII. Đặng Quang Nghĩa

Nội tổng hợp

596 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Bảy: 17:30 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: Không kiếm thấy số điện thoại

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng Khám Nội tổng hợp - BS. Lê Mai Anh & BS.CKII. Đặng Quang Nghĩa-0
Phòng Khám Nội tổng hợp - BS. Lê Mai Anh & BS.CKII. Đặng Quang Nghĩa-1
Phòng Khám Nội tổng hợp - BS. Lê Mai Anh & BS.CKII. Đặng Quang Nghĩa-2
Phòng Khám Nội tổng hợp - BS. Lê Mai Anh & BS.CKII. Đặng Quang Nghĩa-3
Phòng Khám Nội tổng hợp - BS. Lê Mai Anh & BS.CKII. Đặng Quang Nghĩa-4

CƠ SỞ NỘI TỔNG HỢP UY TÍN