Phòng Khám Mắt & Tai mũi họng - BS.CKII. Vũ Tuấn Sơn; BS.CKI. Lê Thị Thanh Ngọc & BS.CKI. Lê Thị Ngọc Minh

Nội tổng hợp ... Xem thêm

84A Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long A, Quận 9, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 17:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08.3640.2499

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng Khám Mắt & Tai mũi họng - BS.CKII. Vũ Tuấn Sơn; BS.CKI. Lê Thị Thanh Ngọc & BS.CKI. Lê Thị Ngọc Minh-0
Phòng Khám Mắt & Tai mũi họng - BS.CKII. Vũ Tuấn Sơn; BS.CKI. Lê Thị Thanh Ngọc & BS.CKI. Lê Thị Ngọc Minh-1
Phòng Khám Mắt & Tai mũi họng - BS.CKII. Vũ Tuấn Sơn; BS.CKI. Lê Thị Thanh Ngọc & BS.CKI. Lê Thị Ngọc Minh-2
Phòng Khám Mắt & Tai mũi họng - BS.CKII. Vũ Tuấn Sơn; BS.CKI. Lê Thị Thanh Ngọc & BS.CKI. Lê Thị Ngọc Minh-3
Phòng Khám Mắt & Tai mũi họng - BS.CKII. Vũ Tuấn Sơn; BS.CKI. Lê Thị Thanh Ngọc & BS.CKI. Lê Thị Ngọc Minh-4

CƠ SỞ NỘI TỔNG HỢP UY TÍN