Phòng khám Tim mạch - BS. Huỳnh Ngọc Thiện

Nội tim mạch ... Xem thêm

255 - 257 Hòa Hảo, Phường 4, Quận 10, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 17:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08 3834 7157

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Tim mạch - BS. Huỳnh Ngọc Thiện-0
Phòng khám Tim mạch - BS. Huỳnh Ngọc Thiện-1
Phòng khám Tim mạch - BS. Huỳnh Ngọc Thiện-2
Phòng khám Tim mạch - BS. Huỳnh Ngọc Thiện-3
Phòng khám Tim mạch - BS. Huỳnh Ngọc Thiện-4

CƠ SỞ NỘI TIM MẠCH UY TÍN