Phòng Khám Nội Tổng Hợp - ThS.BS. Từ Quốc Thanh

Nội tổng hợp

200 Nguyễn Duy Dương, Phường 3, Quận 10, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Bảy: 17:00 - 19:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08.3835.5159

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng Khám Nội Tổng Hợp - ThS.BS. Từ Quốc Thanh-0
Phòng Khám Nội Tổng Hợp - ThS.BS. Từ Quốc Thanh-1
Phòng Khám Nội Tổng Hợp - ThS.BS. Từ Quốc Thanh-2
Phòng Khám Nội Tổng Hợp - ThS.BS. Từ Quốc Thanh-3
Phòng Khám Nội Tổng Hợp - ThS.BS. Từ Quốc Thanh-4

CƠ SỞ NỘI TỔNG HỢP UY TÍN