Phòng Khám Tai Mũi Họng - BS. Phạm Văn Hiến

Tai mũi họng

225 Đào Duy Từ, Phường 7, Quận 10, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Sáu: 17:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng Khám Tai Mũi Họng - BS. Phạm Văn Hiến-0
Phòng Khám Tai Mũi Họng - BS. Phạm Văn Hiến-1
Phòng Khám Tai Mũi Họng - BS. Phạm Văn Hiến-2
Phòng Khám Tai Mũi Họng - BS. Phạm Văn Hiến-3
Phòng Khám Tai Mũi Họng - BS. Phạm Văn Hiến-4
Phòng Khám Tai Mũi Họng - BS. Phạm Văn Hiến-5

CƠ SỞ TAI MŨI HỌNG UY TÍN