Phòng khám Tai mũi họng - ThS.BS. Lê Trí

Tai mũi họng ... Xem thêm

Số 13 Đoàn Thị Điểm (Số cũ: 215E/46 Phan Đăng Lưu), Phường 1, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Thứ Hai: 16:00 - 21:00
Thứ Ba - Thứ Sáu: 16:30 - 20:00
Thứ Bảy: 07:30 - 11:00
Chủ Nhật: Nghỉ

Xem thêm

Hình ảnh

Phòng khám Tai mũi họng - ThS.BS. Lê Trí-0
Phòng khám Tai mũi họng - ThS.BS. Lê Trí-1
Phòng khám Tai mũi họng - ThS.BS. Lê Trí-2
Phòng khám Tai mũi họng - ThS.BS. Lê Trí-3
Phòng khám Tai mũi họng - ThS.BS. Lê Trí-4
Phòng khám Tai mũi họng - ThS.BS. Lê Trí-5
Phòng khám Tai mũi họng - ThS.BS. Lê Trí-6
Phòng khám Tai mũi họng - ThS.BS. Lê Trí-7
Phòng khám Tai mũi họng - ThS.BS. Lê Trí-8
Phòng khám Tai mũi họng - ThS.BS. Lê Trí-9

CƠ SỞ TAI MŨI HỌNG UY TÍN