Phòng Khám Tai mũi họng - BS. Vũ Công Trực

Tai mũi họng

310 Hòa Hảo, Phường 4, Quận 10, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 17:30 - 19:30

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08.3927.2384

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng Khám Tai mũi họng - BS. Vũ Công Trực-0
Phòng Khám Tai mũi họng - BS. Vũ Công Trực-1
Phòng Khám Tai mũi họng - BS. Vũ Công Trực-2
Phòng Khám Tai mũi họng - BS. Vũ Công Trực-3
Phòng Khám Tai mũi họng - BS. Vũ Công Trực-4

CƠ SỞ TAI MŨI HỌNG UY TÍN