Phòng Khám Sản phụ khoa - ThS.BS. Nguyễn Đức Trí Dũng

Sản phụ khoa

Số 315 Hòa Hảo, Phường 4, Quận 10, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Bảy: 17:00 - 20:00

Xem thêm

Hình ảnh

Phòng Khám Sản phụ khoa - ThS.BS. Nguyễn Đức Trí Dũng-0
Phòng Khám Sản phụ khoa - ThS.BS. Nguyễn Đức Trí Dũng-1
Phòng Khám Sản phụ khoa - ThS.BS. Nguyễn Đức Trí Dũng-2
Phòng Khám Sản phụ khoa - ThS.BS. Nguyễn Đức Trí Dũng-3
Phòng Khám Sản phụ khoa - ThS.BS. Nguyễn Đức Trí Dũng-4

CƠ SỞ SẢN PHỤ KHOA UY TÍN