Tác giả: Hoa Le. Ngày đăng: 17-08-2020

Phòng Khám Sản Phụ Khoa - Th.S BS Nguyễn Phương Thảo - ThS. BS Phạm Thị Ý Yên

Sản phụ khoa

105/10 Nguyễn Thị Tú, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Hồ Chí Minh

Từ 16h30 đến 20h00 thứ 2,5,7
Từ 18h00 đến 20h00 thứ 3,6,CN

Xem thêm

Giới thiệu

CƠ SỞ SẢN PHỤ KHOA UY TÍN