Phòng khám Tai mũi họng Sài gòn - BS.CKI. Nguyễn Hồng Dũng

Tai mũi họng ... Xem thêm

Số 63 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 17:00 - 20:30

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 0938 422 294

Website: http://taimuihongsaigon.com

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Giới thiệu

Hình ảnh

Phòng khám Tai mũi họng Sài gòn - BS.CKI. Nguyễn Hồng Dũng-0
Phòng khám Tai mũi họng Sài gòn - BS.CKI. Nguyễn Hồng Dũng-1
Phòng khám Tai mũi họng Sài gòn - BS.CKI. Nguyễn Hồng Dũng-2
Phòng khám Tai mũi họng Sài gòn - BS.CKI. Nguyễn Hồng Dũng-3

CƠ SỞ TAI MŨI HỌNG UY TÍN