Phòng Khám Tai mũi họng - PGS.TS.BS. Phạm Ngọc Chất

Tai mũi họng

Số 273 Lãnh Binh Thăng, Phường 12, Quận 11, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Bảy: 17:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08 3965 0739

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng Khám Tai mũi họng - PGS.TS.BS. Phạm Ngọc Chất-0
Phòng Khám Tai mũi họng - PGS.TS.BS. Phạm Ngọc Chất-1
Phòng Khám Tai mũi họng - PGS.TS.BS. Phạm Ngọc Chất-2
Phòng Khám Tai mũi họng - PGS.TS.BS. Phạm Ngọc Chất-3
Phòng Khám Tai mũi họng - PGS.TS.BS. Phạm Ngọc Chất-4
Phòng Khám Tai mũi họng - PGS.TS.BS. Phạm Ngọc Chất-5

CƠ SỞ TAI MŨI HỌNG UY TÍN