Phòng khám Nội tổng hợp - BS. Nguyễn Quang Chung

Nội tổng hợp

78 Đường 100 Bình Thới, Phường 14, Quận 11, Hồ Chí Minh

THỨ HAI - CHỦ NHẬT: 6:00 - 8:30
THỨ HAI - THỨ NĂM: 17:00 - 18:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08.3861.8350 - 0913 890 868

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Nội tổng hợp - BS. Nguyễn Quang Chung-0
Phòng khám Nội tổng hợp - BS. Nguyễn Quang Chung-1
Phòng khám Nội tổng hợp - BS. Nguyễn Quang Chung-2
Phòng khám Nội tổng hợp - BS. Nguyễn Quang Chung-3
Phòng khám Nội tổng hợp - BS. Nguyễn Quang Chung-4

CƠ SỞ NỘI TỔNG HỢP UY TÍN