Phòng Khám Nội Tổng Hợp - ThS.BS. Nguyễn Ngọc Phương Thu

Nội tổng hợp

41 Trần Quý, Phường 4, Quận 11, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Bảy: 17:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08.3856.4995 - 0903.661.133

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng Khám Nội Tổng Hợp - ThS.BS. Nguyễn Ngọc Phương Thu-0
Phòng Khám Nội Tổng Hợp - ThS.BS. Nguyễn Ngọc Phương Thu-1
Phòng Khám Nội Tổng Hợp - ThS.BS. Nguyễn Ngọc Phương Thu-2
Phòng Khám Nội Tổng Hợp - ThS.BS. Nguyễn Ngọc Phương Thu-3
Phòng Khám Nội Tổng Hợp - ThS.BS. Nguyễn Ngọc Phương Thu-4

CƠ SỞ NỘI TỔNG HỢP UY TÍN