Phòng Khám Nội Tổng Hợp - BS. Trần Thị Vinh

Nội tổng hợp

102 Phú Thọ, Phường 2, Quận 11, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Bảy: 17:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08.3960.1108

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng Khám Nội Tổng Hợp - BS. Trần Thị Vinh-0
Phòng Khám Nội Tổng Hợp - BS. Trần Thị Vinh-1
Phòng Khám Nội Tổng Hợp - BS. Trần Thị Vinh-2
Phòng Khám Nội Tổng Hợp - BS. Trần Thị Vinh-3
Phòng Khám Nội Tổng Hợp - BS. Trần Thị Vinh-4

CƠ SỞ NỘI TỔNG HỢP UY TÍN