Phòng Khám Tai Mũi Họng Kỹ Thuật Cao - BS. Huỳnh Kiến

Tai mũi họng

87 Thuận Kiều, Phường 4, Quận 11, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Bảy: 17:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08 3856 2312

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng Khám Tai Mũi Họng Kỹ Thuật Cao - BS. Huỳnh Kiến-0
Phòng Khám Tai Mũi Họng Kỹ Thuật Cao - BS. Huỳnh Kiến-1
Phòng Khám Tai Mũi Họng Kỹ Thuật Cao - BS. Huỳnh Kiến-2
Phòng Khám Tai Mũi Họng Kỹ Thuật Cao - BS. Huỳnh Kiến-3
Phòng Khám Tai Mũi Họng Kỹ Thuật Cao - BS. Huỳnh Kiến-4

CƠ SỞ TAI MŨI HỌNG UY TÍN