Phòng Khám Sản phụ khoa & Siêu âm - ThS.BS. Lê Chánh Trí

Sản phụ khoa - Siêu âm ... Xem thêm

265A Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Bảy: 17:30 - 21:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08 6255 5407

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng Khám Sản phụ khoa & Siêu âm - ThS.BS. Lê Chánh Trí -0
Phòng Khám Sản phụ khoa & Siêu âm - ThS.BS. Lê Chánh Trí -1
Phòng Khám Sản phụ khoa & Siêu âm - ThS.BS. Lê Chánh Trí -2
Phòng Khám Sản phụ khoa & Siêu âm - ThS.BS. Lê Chánh Trí -3
Phòng Khám Sản phụ khoa & Siêu âm - ThS.BS. Lê Chánh Trí -4

CƠ SỞ SẢN PHỤ KHOA - SIÊU ÂM UY TÍN