Phòng khám Sản phụ khoa - BS. Ngô Thị Hồng Liên

Sản phụ khoa

18 Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Bảy: 16:30-19:30

Xem thêm

Giới thiệu

Hình ảnh

Phòng khám Sản phụ khoa - BS. Ngô Thị Hồng Liên-0
Phòng khám Sản phụ khoa - BS. Ngô Thị Hồng Liên-1
Phòng khám Sản phụ khoa - BS. Ngô Thị Hồng Liên-2
Phòng khám Sản phụ khoa - BS. Ngô Thị Hồng Liên-3
Phòng khám Sản phụ khoa - BS. Ngô Thị Hồng Liên-4
Phòng khám Sản phụ khoa - BS. Ngô Thị Hồng Liên-5
Phòng khám Sản phụ khoa - BS. Ngô Thị Hồng Liên-6
Phòng khám Sản phụ khoa - BS. Ngô Thị Hồng Liên-7

CƠ SỞ SẢN PHỤ KHOA UY TÍN