Tác giả: Lien Tran. Ngày đăng: 07-07-2016

Phòng khám Mắt HITECH - ThS.BS. Lê Hồng Sơn

Mắt

233N Trần Nguyên Hãn, Nghĩa Xá, Lê Chân, Hải Phòng

Thứ Hai - Chủ Nhật: 17:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 0318.603.309 - 0989.092.232

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Mắt HITECH - ThS.BS. Lê Hồng Sơn-0

CƠ SỞ MẮT UY TÍN