BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN TRÍ ĐỨC - BS. Phạm Thị Ngọc Bích

CƠ SỞ ĐA KHOA UY TÍN