CƠ SỞ DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG - BS. Nguyễn Hữu Chấn

Cơ sở dịch vụ Y tế

xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Thứ Hai - Chủ Nhật: 17:00 - 21:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

CƠ SỞ CƠ SỞ DỊCH VỤ Y TẾ UY TÍN