Tác giả: Sao Sáng. Ngày đăng: 09-06-2017

CƠ SỞ DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG - BS. Phạm Thị Phượng

Cơ sở dịch vụ Y tế

xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

Thứ Hai - Chủ Nhật: 17:00 - 22:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

CƠ SỞ CƠ SỞ DỊCH VỤ Y TẾ UY TÍN