Trung Tâm Tai mũi họng - GS.TS.BS. Phạm Khánh Hòa & GS.TS.BS. Phạm Trần Anh

Tai mũi họng

105 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Thứ Hai - Thứ Sáu: 17:00 - 20:00
Thứ Bảy - Chủ Nhật: 09:00 - 11:00, 17:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 04.22402270

Website: http://www.taimuihonghanoi.vn/

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Trung Tâm Tai mũi họng - GS.TS.BS. Phạm Khánh Hòa & GS.TS.BS. Phạm Trần Anh-0
Trung Tâm Tai mũi họng - GS.TS.BS. Phạm Khánh Hòa & GS.TS.BS. Phạm Trần Anh-1
Trung Tâm Tai mũi họng - GS.TS.BS. Phạm Khánh Hòa & GS.TS.BS. Phạm Trần Anh-2
Trung Tâm Tai mũi họng - GS.TS.BS. Phạm Khánh Hòa & GS.TS.BS. Phạm Trần Anh-3

CƠ SỞ TAI MŨI HỌNG UY TÍN