Phòng khám Nha khoa LUMOS - TS.BS. Hồ Thị Thùy Trang

Răng hàm mặt ... Xem thêm

B1-00.09 Sarimi, Khu đô thị Sala, Số 10 Mai Chí Thọ, Quận 2, Hồ Chí Minh

Thứ Ba & Thứ Năm: 16:00 - 19:30
Thứ Bảy: 13:00 - 17:30
Chủ Nhật: 07:00 - 11:30

Xem thêm

Giới thiệu

Hình ảnh

Phòng khám Nha khoa LUMOS - TS.BS. Hồ Thị Thùy Trang-0
Phòng khám Nha khoa LUMOS - TS.BS. Hồ Thị Thùy Trang-1
Phòng khám Nha khoa LUMOS - TS.BS. Hồ Thị Thùy Trang-2
Phòng khám Nha khoa LUMOS - TS.BS. Hồ Thị Thùy Trang-3
Phòng khám Nha khoa LUMOS - TS.BS. Hồ Thị Thùy Trang-4
Phòng khám Nha khoa LUMOS - TS.BS. Hồ Thị Thùy Trang-5
Phòng khám Nha khoa LUMOS - TS.BS. Hồ Thị Thùy Trang-6
Phòng khám Nha khoa LUMOS - TS.BS. Hồ Thị Thùy Trang-7
Phòng khám Nha khoa LUMOS - TS.BS. Hồ Thị Thùy Trang-8

CƠ SỞ RĂNG HÀM MẶT UY TÍN