Phòng khám Răng hàm mặt & Nha Khoa - BS. Đổng Khắc Thẩm & BS. Đổng Khắc Trí

Răng hàm mặt

Số 7 Lô A1, Cư xá 47, Trần Đình Trọng, Phường 5, Quận 11, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 17:00 - 20:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 028 3865 6949

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Răng hàm mặt & Nha Khoa - BS. Đổng Khắc Thẩm & BS. Đổng Khắc Trí-0
Phòng khám Răng hàm mặt & Nha Khoa - BS. Đổng Khắc Thẩm & BS. Đổng Khắc Trí-1

CƠ SỞ RĂNG HÀM MẶT UY TÍN