Phòng khám Tâm thần - ThS.BS. Đinh Hữu Uân

Tâm thần

Khu tập thể Bệnh viện Tâm thần trung ương I, Phường Hòa Bình, Quận Thường Tín, Hà Nội

Thứ 2-Chủ nhật : 7h30-11h30

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 0913.511.475

Website: http://phongkhamtamthan.net/

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Tâm thần - ThS.BS. Đinh Hữu Uân-0
Phòng khám Tâm thần - ThS.BS. Đinh Hữu Uân-1
Phòng khám Tâm thần - ThS.BS. Đinh Hữu Uân-2
Phòng khám Tâm thần - ThS.BS. Đinh Hữu Uân-3
Phòng khám Tâm thần - ThS.BS. Đinh Hữu Uân-4

CƠ SỞ TÂM THẦN UY TÍN