Tác giả: Thu Trà Lê. Ngày đăng: 21-07-2016

Khoa Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai

Tâm thần ... Xem thêm

78 Đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, Phường Đống Đa, Hà Nội

Thứ Hai - Thứ Bảy: 07:00 - 17:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 04 3869 3731

Website: http://www.bachmai.gov.vn/index.php/vi/

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

CƠ SỞ TÂM THẦN UY TÍN