Phòng khám Tai mũi họng - ThS.BS. Lê Anh Tuấn

Tai mũi họng ... Xem thêm

Số 182 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Hà Nội

Thứ Hai - Thứ Sáu: 17:00 - 19:30
Thứ Bảy: 16:00 - 19:00
Chủ Nhật: 15:00 - 19:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 0914 915 188

Website: http://www.taimuihongbstuan.com

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Giới thiệu

Hình ảnh

Phòng khám Tai mũi họng - ThS.BS. Lê Anh Tuấn-0
Phòng khám Tai mũi họng - ThS.BS. Lê Anh Tuấn-1
Phòng khám Tai mũi họng - ThS.BS. Lê Anh Tuấn-2
Phòng khám Tai mũi họng - ThS.BS. Lê Anh Tuấn-3

CƠ SỞ TAI MŨI HỌNG UY TÍN