Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt - BS. Nguyễn Đăng Quảng

Răng hàm mặt

67 Giải Phóng, phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thứ Hai - Chủ Nhật: 08:00 - 19:00

Xem thêm

Giới thiệu

Hình ảnh

Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt - BS. Nguyễn Đăng Quảng-0
Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt - BS. Nguyễn Đăng Quảng-1
Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt - BS. Nguyễn Đăng Quảng-2
Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt - BS. Nguyễn Đăng Quảng-3
Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt - BS. Nguyễn Đăng Quảng-4
Phòng khám chuyên khoa Răng hàm mặt - BS. Nguyễn Đăng Quảng-5

CƠ SỞ RĂNG HÀM MẶT UY TÍN