Phòng khám Mắt - BS. Phạm Nguyên Huân

Mắt

Số 3 Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Sáu: 17:00 - 19:00
Thứ Bảy: 08:00 - 10:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08 3843 9150

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Mắt - BS. Phạm Nguyên Huân-0
Phòng khám Mắt - BS. Phạm Nguyên Huân-1
Phòng khám Mắt - BS. Phạm Nguyên Huân-2
Phòng khám Mắt - BS. Phạm Nguyên Huân-3
Phòng khám Mắt - BS. Phạm Nguyên Huân-4

CƠ SỞ MẮT UY TÍN