Phòng Khám Nội tim mạch - BS. Hồ Minh

Nội tim mạch

92B Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Thứ Sáu: 13:30 - 17:00
Thứ Bảy: 07:00 - 10:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 08.3833.0060

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng Khám Nội tim mạch - BS. Hồ Minh-0
Phòng Khám Nội tim mạch - BS. Hồ Minh-1
Phòng Khám Nội tim mạch - BS. Hồ Minh-2
Phòng Khám Nội tim mạch - BS. Hồ Minh-3
Phòng Khám Nội tim mạch - BS. Hồ Minh-4

CƠ SỞ NỘI TIM MẠCH UY TÍN