Phòng khám Bệnh trĩ - Lương Y Đỗ Quý Thành

Y học cổ truyền

77 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh

Thứ Hai - Chủ Nhật: 08:00 - 12:00

Xem thêm

Xem thông tin liên hệ

Số điện thoại: 0933.308.626

Website: http://chuabenhtrilydoquythanh.com

Số điện thoại thiếu hoặc không chính xác?

Chat với nhân viên tư vấn

Hình ảnh

Phòng khám Bệnh trĩ - Lương Y Đỗ Quý Thành-0
Phòng khám Bệnh trĩ - Lương Y Đỗ Quý Thành-1
Phòng khám Bệnh trĩ - Lương Y Đỗ Quý Thành-2
Phòng khám Bệnh trĩ - Lương Y Đỗ Quý Thành-3
Phòng khám Bệnh trĩ - Lương Y Đỗ Quý Thành-4

CƠ SỞ Y HỌC CỔ TRUYỀN UY TÍN