AMIZOL

Chỉ định

- Nhiễm nấm ngoài da do Dermatophyte như nấm thân, nấm bẹn, nấm bàn tay, nấm bàn chân, nhiễm Candida da & lang ben.
- Viêm da tiết bã.

Chống chỉ định

Quá mẫn với thành phần của thuốc, và không dùng ở mắt.

Tác dụng phụ

Kích ứng da, nóng rát.

Liều lượng

- Nhiễm nấm da thoa 1 lần/ngày.
- Viêm da tiết bã thoa 2 lần/ngày.
- Thời gian dùng thuốc trung bình: lang ben: 2 - 3 tuần, nhiễm Candida da: 2 -3 tuần, nấm bẹn: 2 - 4 tuần, nấm thân: 3 - 4 tuần, nấm chân: 4 - 6 tuần, viêm da tiết bã: 2 - 4 tuần.

Giá tham khảo

Đang cập nhật