ARTESUNAT 60MG

Chỉ định

- Các thể sốt rét kể cả thể kháng chloroquine.
- Ðiều trị cấp cứu sốt rét cấp tính.

Chống chỉ định

Quá mẫn với thành phần thuốc.

Tương tác thuốc

Không dùng với: corticoid; adrenalin, heparin, dextran, manitol, heptaminol, aspirin.

Chú ý đề phòng

Không dùng cho thai kỳ 3 tháng đầu.

Liều lượng

- Người lớn & trẻ > 7 tuổi: 1,2 mg/kg/lần.
- Trẻ - Tiêm 6 lần các lần tiêm tiếp theo cách lần thứ nhất 4 giờ, 24 giờ, 48 giờ, 72 giờ & 96 giờ. Tiêm bắp sâu hoặc tiêm tĩnh mạch chậm.

Giá tham khảo

Đang cập nhật