OSTOTINE-120

  • Số đăng ký: VN-9318-09
  • Thành phần: 120mg
  • Dạng bào chế: Viên nang
  • Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 7 viên
  • Doanh nghiệp sản xuất: Micro Labs., Ltd
  • Doanh nghiệp kê khai: Micro Labs., Ltd
  • Nhóm sản phẩm: Thuốc khác

Giá tham khảo

Đang cập nhật