OSTOTINE-60

  • Số đăng ký: VN-10424-10
  • Thành phần: Orlistat
  • Dạng bào chế: Viên nang chứa pellets 50%w/w
  • Quy cách đóng gói: Hộp 3 vỉ x 7 viên
  • Doanh nghiệp sản xuất: Micro Labs., Ltd
  • Doanh nghiệp kê khai: Micro Labs., Ltd
  • Nhóm sản phẩm: Thuốc khác

Giá tham khảo

Đang cập nhật