ARTESUNAT 50MG

Chỉ định

- Các thể sốt rét kể cả thể kháng chloroquine.
- Ðiều trị cấp cứu sốt rét cấp tính.

Chống chỉ định

Quá mẫn với thành phần thuốc.

Tương tác thuốc

Không dùng với: corticoid; adrenalin, heparin, dextran, manitol, heptaminol, aspirin.

Chú ý đề phòng

Không dùng cho thai kỳ 3 tháng đầu.

Liều lượng

- Dưới 1 tuổi: ngày 50 mg - 100 mg, 4 ngày sau: 50 mg/ngày.
- Lớn hơn 5 tuổi: ngày 100 mg - 200 mg, 4 ngày sau: 100 mg/ngày.
- Từ 5 - 12 tuổi: ngày 100 mg - 300 mg, 4 ngày sau: 200 mg/ngày.
- Lớn hơn 12 tuổi: ngày 100 mg - 400 mg, 4 ngày sau: 200 mg/ngày

Giá tham khảo

Đang cập nhật