CỒN 90

Chỉ định

Diệt khuẩn dụng cụ Y tế

Liều lượng

Dùng lượng vừa đủ sát khuẩn dụng cụ Y tế trước khi sử dụng.

Giá tham khảo

Đang cập nhật