TOPSIL

Chỉ định

Ðiều trị nhiễm khuẩn nhẹ & tại chỗ vùng miệng & hầu họng.

Chống chỉ định

Quá mẫn cảm với bầt kỳ thành phần nào của thuốc.

Liều lượng

Ngậm 1 viên, mỗi lần dùng cách 2 - 3 giờ.

Giá tham khảo

Đang cập nhật