AGIETOXIB 60

  • Tác giả: Sao Sáng. Ngày đăng: 07-08-2016
  • Số đăng ký: VD-13304-10
  • Thành phần: etoricoxib
  • Dạng bào chế:
  • Quy cách đóng gói: viên
  • Doanh nghiệp sản xuất: CT CPDP Agimexpharm
  • Doanh nghiệp kê khai: CT CPDP Agimexpharm

Giá tham khảo

6.0 VNĐ/viên