CADIFIXIM

  • Tác giả: ka ka. Ngày đăng: 07-08-2016
  • Số đăng ký:
  • Thành phần: cefixim
  • Dạng bào chế:
  • Quy cách đóng gói: gói
  • Doanh nghiệp sản xuất: CT CPDP Cần Giờ
  • Doanh nghiệp kê khai: CT CPDP Cần Giờ

Giá tham khảo

7.0 VNĐ/gói