CADIFIXIM 200

  • Tác giả: Mint Di. Ngày đăng: 07-08-2016
  • Số đăng ký:
  • Thành phần: cefixim
  • Dạng bào chế:
  • Quy cách đóng gói: viên
  • Doanh nghiệp sản xuất: CT CPDP Cần Giờ
  • Doanh nghiệp kê khai: CT CPDP Cần Giờ

Giá tham khảo

12.0 VNĐ/viên