CỐM SMECBAYBY

  • Tác giả: Nhật Khang. Ngày đăng: 07-08-2016
  • Số đăng ký:
  • Thành phần:
  • Dạng bào chế:
  • Quy cách đóng gói: gói
  • Doanh nghiệp sản xuất: CTCP Dược phẩm Yên Bái
  • Doanh nghiệp kê khai: CTCP Dược phẩm Yên Bái

Giá tham khảo

4.0 VNĐ/gói

Thuốc liên quan