PYME OM40

  • Tác giả: Lợi Apple. Ngày đăng: 07-08-2016
  • Số đăng ký: VD-5817-08
  • Thành phần: Omeprazol
  • Dạng bào chế:
  • Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ bột đông khô và 1 ống dung môi 10ml
  • Doanh nghiệp sản xuất: Công ty Cổ phần Pymepharco
  • Doanh nghiệp kê khai: Công ty Cổ phần Pymepharco

Giá tham khảo

71.0 VNĐ/Lọ