SOXICAM

  • Tác giả: Diệu Thư. Ngày đăng: 07-08-2016
  • Số đăng ký: VD-12339-10
  • Thành phần: meloxicam
  • Dạng bào chế:
  • Quy cách đóng gói:
  • Doanh nghiệp sản xuất: CTCPDP OPV
  • Doanh nghiệp kê khai: CTCPDP OPV

Giá tham khảo

1.0 VNĐ/viên