VIÊN HOÀN CỨNG BÁCH NIÊN

  • Tác giả: Phạm Hồng Tuyên. Ngày đăng: 07-08-2016
  • Số đăng ký:
  • Thành phần:
  • Dạng bào chế:
  • Quy cách đóng gói: viên
  • Doanh nghiệp sản xuất: Cty CP Sao Thái Dương
  • Doanh nghiệp kê khai: Cty CP Sao Thái Dương

Giá tham khảo

6.0 VNĐ/viên

Thuốc liên quan