VINPOCENTIN

  • Tác giả: Phan Khánh. Ngày đăng: 07-08-2016
  • Số đăng ký:
  • Thành phần: Vinpocentin
  • Dạng bào chế:
  • Quy cách đóng gói: viên
  • Doanh nghiệp sản xuất: Cty CP Dược Medisun
  • Doanh nghiệp kê khai: Cty CP Dược Medisun

Giá tham khảo

2.0 VNĐ/viên

Thuốc liên quan