AMIKACIN KABI 250MG (CÔNG TY ĐĂNG KÝ: CÔNG TY CỔ PHẦN FRESENIUS KABI BIDIPHAR- 498 NGUYỄN THÁI HỌC, TP. QUI NHƠN, BÌNH ĐỊNH)

Giá tham khảo

28.0 VNĐ/Lọ