CEFTAZIDIM 1G

  • Tác giả: Lusi Tu. Ngày đăng: 07-08-2016
  • Số đăng ký: VD-18402-13
  • Thành phần: Ceftazidim
  • Dạng bào chế:
  • Quy cách đóng gói:
  • Doanh nghiệp sản xuất: Công ty CPDP VCP
  • Doanh nghiệp kê khai: Công ty CPDP VCP

Giá tham khảo

53.0 VNĐ/lọ