CAPREOMYCIN 1G

Giá tham khảo

210.0 VNĐ/Hộp

Thuốc liên quan